accommodateur,


accommodateur,
trice adj. (de accommoder) анат., в съчет. muscles accommodateur,s мускули, които приспособяват очите за близко и далечно гледане, акомодиращи мускули.

Dictionnaire français-bulgare. 2014.